Knjižnica

Šolska knjižnica

Je del vzgojno-izobraževalnega procesa in predstavlja informacijsko središče šole. Namenjena je dijakom, učiteljem in samoizobraževalcem. Knjižnica je dobro založena s strokovnim gradivom za področje zdravstvene in kozmetične nege ter z leposlovjem. Hranimo tudi mediotečno gradivo (CD ROM-e, CD plošče, avdio in videokasete za različna predmetna področja) in precej enot periodike. Gradivo je urejeno po sistemu UDK, v prostem pristopu.

Delovni čas

Ponedeljek – Petek: 8.00 – 12.00

Zaposlena v knjižnici:

Keti Memon Bradaš, šolska knjižničarka
Telefon: 05 66 38 284
E-naslov: keti.memon-bradas@guest.arnes.si

Povezave

knjiznica-zdr

Dostopnost