Drugi roditeljski sestanek

Drugi roditeljski sestanek za dijake prvih, drugih, tretjih letnikov, četrtih letnikov programov ZN in KT bo v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 17.00 na Srednji šoli Izola, lokacija Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

  1. Predavanje: Logout (Center pomoči pri prekomerni rabi interneta), Družinska E-pravila (45 minut).

2.  Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:

    • Poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob 1. redovalni konferenci.
    • Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v skupnem prostoru II. nadstropja, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  J2 II. nadstropje
2. aZN učilnica  J4 II. nadstropje
2. bZN učilnica  ZN1 I. nadstropje
2. KT učilnica  J3 II. nadstropje
3. aZN učilnica  BIO II. nadstropje
3. bZN učilnica  UZN I. nadstropje
3. KT učilnica  GEO I. nadstropje
4. aZN učilnica ZN3 I. nadstropje
4. bZN učilnica ZN2 I. nadstropje
4. KT učilnica KEM II. nadstropje

Deli naprej
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0

DAN SLOVENSKE HRANE

DAN SLOVENSKE HRANE »Tradicionalni slovenski zajtrk«

Redno zajtrkovanje je del zdrave prehrane in je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga.

Raziskovalci so ugotovili pozitivne učinke na zdravje že pri uživanju zajtrka 4- do 5-krat na teden.

V Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje RS, lahko preberemo, da zajtrk pri otrocih in mladostnikih v prvih šolskih urah pomembno izboljša njihove kognitivne funkcije.

Na naši šoli smo dan slovenske hrane obeležili nekoliko drugače. Dijaki 2. letnika ZN so pri modulu Dietetika sestavljali različne zdrave in nezdrave zajtrke in pri tem izračunali njihovo kalorično vrednosti za 16-letne fante in dekleta. Izbirali so različna živila od masla, medu do različnih zdravih in nezdravih namazov, oreščkov in sadja. Svoje »izdelke« so ponudili ostalim dijakom na šoli.

Naj dan slovenske zdrave hrane postane prav vsak dan.

Utrinki na šoli:

Deli naprej
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0

PROJEKTNI DAN » KRI REŠUJE ŽIVLJENJE«

Namen projektnega dne, ki smo ga izvedli, 1. 10. 2019,  za dijake 4. letnika programa Zdravstvena nega je bil ozavestiti dijake o pomenu transfuzije in krvodajalstva, saj so krvodajalci pomemben del zdravstvenega sistema in  pacientom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo. Brez pomoči Rdečega križa pa tega ne bi bilo.

Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. Vsebine povezane s krvjo so se prepletale z učnim načrtom modula ZNE, SZN, KZN in MAT. Pouk je bil nadgrajen s strani zunanjih izvajalcev.

Vodje Centra za transfuzijsko medicino Izola ge. I. Kramar, dr. med., spec. transf. med., jim je predavala o krvi in transfuziji. G. Novak jim je predstavil dejavnost krvodajalstva v Sloveniji, v okviru ZV delavnic, ki jih je izpeljal Center za krepitev zdravja Izola, Marko Petrović pa so izvedli delavnice o preventivi rakavih obolenj. V sklopu projektnega dne so si dijaki ogledali še Center za transfuzijsko dejavnost Izola, kjer so še podrobneje spoznali potek od darovanja pa do shranjevanja krvi in uporabe posameznih krvnih komponent. Ogled je vodila DMS Tanja Grandič.

Aktiv zdravstvene nege

Deli naprej
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0

DAN ZDRAVJA

Dijakinje 3. in 4. letnikov programa Zdravstvena nega, so v soboto 21. 9. 2019 sodelovale na prireditvi “Dan zdravja“, ki ga je organiziral Center za krepitev zdravja Izola. Pod vodstvom vodje  Zdravstveno vzgojnega centra – Zdravstvenega doma Izola so izvajale meritve krvnega tlaka in krvnega. Po zaključku prireditve je gospa Breda Kranjc na šolo poslala zahvalo, ki se glasi:

»Spoštovana ga. Liljana Čačić

v imenu Centra za krepitev zdravja ZD Izola se vam iz srca zahvaljujemo za sodelovanje vaših dijakov na Dnevu zdravja v soboto, 21.9. 2019, na Lonki v Izoli. Prosim prenesite našo zahvalo tudi vsem.«

Aktiv zdravstvene nege

Deli naprej
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0