Bibliopedagoško delo

Vrmi se na prejšnjo stran

Navodila za izdelavo pisnih nalog in bibliopedagoško delo

KIZ se v vseh štirih letnikih izvaja v času pouka pri predmetih informatika, praktični pouk, izbirni predmeti ali interesne dejavnosti.
Ure KIZ (knjižnično informacijskih znanj) bodo izvedene v času rednega pouka, v okviru ID, v predvidenih modulih oz. pri različnih predmetih:

 

1. letnik
  • uporaba šolske in ostalih knjižnic za tekoče informiranje o publikacijah
  • ločevanje in izbira primarnega informacijskega vira za opredeljeno potrebo, organizacija informacij
  • obisk Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper 
 2. letnik
  • vrednotenje elektronskih virov
  • zahtevnejše iskanje na elektronskem vzajemnem katalogu
3. letnik
  • vrste periodičnih publikacij
4. letnik
  • organizacija informacij za izdelavo pisnega izdelka
  • elementi pisnega izdelka, navajanje virov