Učbeniški sklad

  • Dijakinje/dijaki SŠ Izola si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike za posamezni letnik.
  • Ob koncu šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati odškodnino.
  • Naročila za izposojo učbenikov za prihodnje šolsko leto zbiramo do konca meseca junija.
  • Prevzem učbenikov je možen samo s potrdilom o vplačilu (fotokopija plačilnega naloga ali računalniški izpis. Potrdilo lahko tudi skenirate in ga pošljete na našo elektronsko pošto.)
  • V prvih dneh pouka bomo učbenike delili po določenem razporedu, ki bo znan prvi dan pouka.
  • Za delovne zvezke in delovne učbenike dijaki poskrbite sami (DZSKOPIJA NOVA, LIBRIS, MLADINSKA KNJIGA – KT, MLADINSKA KNJIGA – ZN

Zdravstvena nega

Letnik

Seznam učbenikov

Naročilnica

1. letnik Prenesi Prenesi
2. letnik Prenesi Prenesi
3. letnik Prenesi Prenesi
4. letnik Prenesi Prenesi

Kozmetični tehnik

Letnik

Seznam učbenikov

Naročilnica

1. letnik Prenesi Prenesi
2. letnik Prenesi Prenesi
3. letnik Prenesi Prenesi
4. letnik Prenesi Prenesi