Navodila za šolsko prehrano

Na Srednji šoli Izola – lokacija Polje 41 je organizatorka šolske prehrane prof. Teja Černe. Dnevno odjavo od šolske prehrane lahko opravite samostojno preko e-Asistenta.

Celoletno prijavo na prehrano, odjavo od šolske prehrane oz. spremembo vrste šolske prehrane pa urejate preko organizatorke šolske prehrane.

DNEVNA ODJAVA OBROKA:

  • Preko eAsistenta en dan prej do 15:00 ali v tajništvo šole na telefonsko številko

05/ 66 38 280 prav tako do 12:00.

  • V primeru nenadne bolezni, lahko prehrano odjavite isti dan s klicem v tajništvo šole do 09:00.

CELOLETNA ODJAVA OD PREHRANE:

Oddate izpolnjen obrazec, ki ga dobite ga pri organizatorki prehrane oz. v tajništvu šole ter ga oddate organizatorki prehrane. Odjava bo veljala od dneva prejema pisne odjave.

SPREMEMBA VRSTE MALICE:

Do 20. v mesecu oddate organizatorki prehrane izpolnjen obrazec, ki ga dobite pri organizatorki prehrane oz. v tajništvu šole.

 

PRIJAVA NA PREHRANO:

Prijavnico na prehrano dobite pri  organizatorki prehrane in izpolnjeno ter podpisano s strani staršev vrnete organizatorki prehrane.

 

PREVZEM ŠOLSKE MALICE JE MOŽEN LE Z EVIDENTIRANJEM Z DIJAŠKO IZKAZNICO OZ. BELO KARTICO.

V primeru, da dijaška izkaznica oz. kartica ne deluje, se prosim obrnite na organizatorko prehrane, prof. Tejo Černe.

Skladno s pravili o šolski prehrani je neodjavljeno malico potrebno plačati.

Vsa navodila v zvezi s prehrano so objavljena tudi na oglasni deski šole.

 

 

Izola, 3. 9. 2018                                                                           Organizatorka prehrane

Teja Černe

Dostopnost