Knjižnični red

Vrni se na prejšnjo stran

Knjižnični red

– Ob prvem obisku se lahko vpišete v knjižnico.
– Naenkrat si lahko izposodite po pet knjig.
– Knjige si izposodite za 14 dni. Pred pretekom tega roka lahko izposojo podaljšate.
– Če prekoračite izposojevalni rok, morate poravnati zamudnino in stroške opominov.
– Če knjige poškodujete ali izgubite, poravnate stroške za nastalo škodo.
– Stroške fotokopiranja poravnate sami.
– Ob koncu šolskega leta morate vrniti vse knjige.
– V knjižnico ni dovoljeno nositi hrane in pijače.
– Periodika ni na izposojo, pač pa jo lahko berete v knjižnici.