Prvi šolski dan za dijake programa Zdravstvena nega in Kozmetični tehnik

Obveščamo vas, da se prvi šolski dan prične v četrtek, 1. 9. 2016,  ob 9.00.

Dijaki in dijakinje 1. letnikov se zberete pred šolo in počakate  razrednike.
Ti vas bodo odpeljali v učilnice in vam posredovali nadaljnja navodila.

Dijaki in dijakinje ostalih letnikov počakate razrednike pred dodeljeno  učilnico.

  RAZPORED UČILNIC ZA PRVI ŠOLSKI DAN

RAZRED RAZREDNIK PROSTOR
1. AZN Manica Radivo BIOLOGIJA
1. BZN Ester Ličen Paladin J3
1. KT Mateja Šegec KEMIJA
2. AZN Irena Cvetičanin Čendak MATEMATIKA
2. BZN Žiga Iglič UZN
2. KT Robin Krampf J2
3. AZN Maja Nanut ZN2
3. BZN Cecilija Žižek Đerić,nadomešča Liljana Čačić ZN3
3. KT Kati Grom GEOGRAFIJA
4. AZN Suzana Majer ZN1
4. BZN Milva Grego J4
4. KT Karmen Prodan Gregorič J1