Poklicna matura ZIMSKI IZPITNI ROK 2018/19

POKLICNA MATURA  ZIMSKI IZPITNI ROK 2018

Pisni izpit

SLOVENŠČINA                 1. 2. 2019 ob 9.00

ZDRAVSTVENA NEGA      4. 2. 2019 ob 9.00

ANGLEŠČČINA                  5. 2. 2019 ob 9.00

MATEMATIKA                     5. 2. 2019 ob 9.00

Ustni izpiti

Ustni izpiti bodo potekali od 6. 2. 2019 do 14. 2. 2019 po razporedu, ki bo  objavljen na oglasni deski šole.

Storitev in zagovor

Storitev in zagovor 13. 2. 2019 po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole.

Tajnica POM

Liljana Čačić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustni izpiti

Ustni izpiti bodo potekali od 6. 2. 2019 do 14. 2. 2019 po razporedu, ki bo  objavljen na oglasni deski šole.

in 4. predmet

Storitev in zagovor 13. 2. 2019 po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole.

 

Tajnica POM

Liljana

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK ZA DIJAKE PRVIH, DRUGIH, TRETJIH LETNIKOV PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK

Drugi roditeljski sestanek za dijake prvih, drugih, tretjih letnikov

bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, ob 17.00 na Srednji šoli Izola,

lokacija Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

  1. Predavanje: Zdrava prehrana mladostnika (Manica Radivo).

2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:

    • Poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob 1. redovalni konferenci.
    • Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v skupnem prostoru II. nadstropja, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

 

1. aZN učilnica  J2 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  BIO II. nadstropje
2. aZN učilnica  J4 II. nadstropje
2. bZN učilnica  UZN I. nadstropje
2. KT učilnica  GEO I. nadstropje
3. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
3. bZN učilnica  J3 II. nadstropje
3. KT učilnica  KEM II. nadstropje