OBISK OSNOVNE ŠOLE KOPER

Dijaki 4. letnikov programa Zdravstvene nega in Kozmetični tehnik so v sredo, 3. 10. 2018 in petek 5. 10. 2018, predstavili učencem Osnovne šole Koper del programa z delavnicami, ki so potekale po specialnih učilnicah.

  • Program Zdravstvene nege je izpeljal delavnice s področja: higiena rok, prve pomoči pri omedlevici in zvinu, kardiopulmološkega oživljanja z uporabo AED.
  • Program Kozmetični tehnik je izpeljal delavnice s področja: ličenja, manikire in masaže rok.

Aktiv zdravstvene nege in kozmetike

SODOBNI LIK MEDICINSKE SESTRE

Dijakinje in dijaki tretjih letnikov programa Zdravstvena nega so imeli v petek, 21. 9. 2018,  projektni dan na temo “SODOBNI LIK MEDICINSKE SESTRE“. Dijakom smo  želeli predstaviti podobo medicinske sestre z etičnega vidika ter njeno vlogo v današnjem času in izzive, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Kot  častno gostjo smo povabili gospo Moniko Ažman, predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.V sproščenem vzdušju je dijakom približala strokovno, zunanjo in osebnostno podobo medicinske sestre. Poudarila je pomen Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki nas zavezuje in usmerja, da izvajamo kompetentno, humano zdravstveno nego in upoštevamo poklicno molčečnost.

Strokovno srečanje smo zaključili v prijetnem okolju in prelepim  pogledom na morje.

Aktiv zdravstvene nege