PRVI RODITELJSKI SESTANEK, 2., 3. 4. letniki

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 17.00  v matičnih učilnicah Srednje šole Izola na lokaciji Polje 41, 6310 Izola:

2. A ZN Učilnica  MAT II. nadstropje
2. B ZN Učilnica  UZN I. nadstropje
2. KT Učilnica  GEO I. nadstropje

 

3. AZN Učilnica  BIO II. nadstropje
3. BZN Učilnica  BIO (nato J3) II. nadstropje
3. KT Učilnica   KEM II. nadstropje

 

4. AZN Učilnica  J1 II. nadstropje
4. BZN Učilnica J4 II. nadstropje
4. KT Učilnica  J2 II. nadstropje

Dnevni red 2. letniki in 4. letniki:

 1. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  1. Izvolitev predstavnika staršev.
  2. Razno.

 Dnevni red 3. letniki:

 Predstavitev praktičnega pouka v Splošni bolnišnici Izola v učilnici BIO

(velja za 3. AZN in 3. BZN).

  1. Predstavitev praktičnega usposabljanja z delom.
  2. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  3. Izvolitev predstavnika staršev.
  4. Razno.

Rezultati POM jesen 2018

Spoštovani kandidati,

v priponki so objavljeni rezultati POM jesenskega roka 2018.

Dokumentacijo lahko prevzamete 10. 9. 2018 med 10.40 – 11. 15 ali pa med govorilnimi urami za maturante ob, SREDAH: med 10.00 – 10. 30.

Pred prevzemom morajo biti poravnane obveznosti do šole (vrnjene knjige/učbeniki v knjižnici, poravnana šolnina…).

REZULTATI POKLICNE MATURE JESENSKI ROK 2018

Tajnica POM

Liljana Čačić

Vabilo na prvi roditeljski sestanek za dijake prvih letnikov programa Zdravstvena nega in programa Kozmetični tehnik

Spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 10. septembra 2018, ob 18.30  v avli Srednje šole Izola na lokaciji Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Uvodni nagovor ravnateljice v avli.
 2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
  • Predstavitev  šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  • Izvolitev predstavnika staršev.
  • Razno.

 

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v avli, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

 

1. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  BIO II. nadstropje

PREDLOG ORGANIZACIJE RAZDELJEVANJA UČBENIKOV ŠOLSKO LETO 2018/2019

DELITEV UČBENIKOV ZA 1 . LETNIK BO V PONEDELJEK, 3. 9. 2018:

 1. AZN 9.00–9.30
 2. BZN 10.30–11.00
 3. KT 11.00–11.30

DELITEV UČBENIKOV ZA 2. LETNIK BO V TOREK, 4. 9. 2018:

 1. AZN 8.05–8.50– 2. ŠOLSKA URA – ANG
 2. BZN 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – FIZ
 3. KT 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – KNT – KNT.T

DELITEV UČBENIKOV ZA 3. LETNIK BO V TOREK, 4. 9. 2018:

 1. AZN 9.45–10.30 – 6. ŠOLSKA URA – SLO
 2. BZN 10.35–11.20 – 5. ŠOLSKA URA – MAL
 3. KT 12.15–13.00 – 7. ŠOLSKA URA – SLO

DELITEV UČBENIKOV ZA 4. LETNIK BO V ČETRTEK, 6. 9. 2018 :

 1. AZN 8.05–8.50– 2. ŠOLSKA URA – KZN – ZZK
 2. BZN 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – ZNE – FIZ
 3. KT 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – MAL

Dijaki, ki knjig niso vrnili ali niso poravnali obveznosti (plačilo knjig), učbenikov ne bodo dobili, dokler ne  vrnejo knjig oz. ne poravnajo obveznosti. 

Snežana Lešnik, skrbnica  učbeniškega sklada za programe KT in ZN