OBVESTILO O SISTEMATSKEM PREGLEDU in OGLEDU KNJIŽNICE 1.kt

Obveščamo vas, da imate v torek, 17. 10. 2017,  ob 8.00 v Dispanzerju za otroke in mladostnike Zdravstvenega doma Izola sistematski pregled in predavanje.

Dobite se ob 7.45 pred zdravstvenim domom v Izoli, kjer se pri spremljevalcu evidentirate. Dijaki/inje, prijavljene na malico, pa prevzamete malico.

Po opravljenem sistematskem  pregledu si boste ob 12.00  v sklopu projekta Rastem s knjigo ogledali Mestno knjižnico Izola.

 

Sistematski pregled 3. kt

Obveščamo vas, da imate v četrtek, 12. 10. 2017, ob 8.00 v Dispanzerju za otroke in mladostnike Zdravstvenega doma Izola sistematski pregled in predavanje. Ne pozabite prinesti zdravstvene izkaznice, cepilne knjižice in  prejeto izpolnjeno obvestilo.

Dobite se ob 7.45 pred zdravstvenim domom, kjer se pri spremljevalcu evidentirate. Dijaki/inje, prijavljene na malico, pa prevzamete malico.

Strokovna ekskurzija 2. letniki: Sejem, Narava-zdravje

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 12. 10. 2017, za dijake 2. letnika programa Zdravstvena nega in Kozmetični tehnik organizirana strokovna ekskurzija v Ljubljano na sejem Narava-zdravje.

Organiziran je avtobusni prevoz.

Stroški ekskurzije znašajo 11,90: (ogled sejma 3,00 evre + 3 plastični pokrovčki, avtobusni prevoz  8,90 evrov).

  • Stroške avtobusnega prevoza, j. 8,90 evrov boste poravnali po položnici.
  • Denar za ogled sejma, j. 3,00 evre + 3 plastične pokrovčke, morate imeti na dan ekskurzije s seboj.

Odhod dijakov z glavne avtobusne postaje Izola je ob 7.30. Z glavne avtobusne postaje Koper ob 7.40.

Predviden prihod domov (avtobusna postaja Koper) je  okrog 13.45, avtobusna postaja Izola ob 14.00.

 

Strokovna ekskurzija je za vse dijake obvezna.