Strokovna ekskurzija 3.AZN, 3.BZN

Obveščamo vas, da imate v torek, 4. 4. 2017, organizirano strokovno ekskurzijo v Sežano. Spoznali boste naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti mesta. V obliki predavanj in vodenega ogleda se boste seznanili z  zdravstveno ustanovo, njenimi dejavnostmi ter posebnostmi.

Program ekskurzije:

– Ogled Kosovelove sobe.

– Voden ogled Botaničnega vrta.

– Predstavitev in ogled Bolnišnice Sežana.

Odhod dijakov z glavne avtobusne postaje Izola je ob 8.00. Z glavne avtobusne postaje Koper ob 8. 15.

Predviden prihod domov (avtobusna postaja Koper) je okrog 15.30, avtobusna postaja Izola ob 15.45.

Strokovna ekskurzija je za vse dijake obvezna.

Strokovna ekskurzija Vipava, 2.aZN, 2.bZN

Dijake obveščamo, da bo v ponedeljek, 3. 4. 2017, organizirana strokovna ekskurzija. Obiskali boste Center za rehabilitacijo, usposabljanje in izobraževanje v Vipavi in si ogledali mestne znamenitosti Vipave

Odhod dijakov z glavne avtobusne postaje Izola je ob 7.15. Z glavne avtobusne postaje Koper ob 7.25

Predviden prihod domov  je  okrog 15.00.

Strokovna ekskurzija je za vse dijake obvezna.

 

Strokovna ekskurzija Ljubljana, 3.aZN, 3.bZN

Dijake obveščamo, da bo v četrtek, 30. 3. 2017, organizirana strokovna ekskurzija v Ljubljano.  Najprej si boste ogledali  Onkološki inštitut in spoznali njegove dejavnosti, nato si boste vodeno ogledali znamenitosti Ljubljane.

Odhod avtobusa z avtobusne postaje Izola bo ob 6.45.  Avtobus bo ustavil tudi na glavni avtobusni postaji Koper, in sicer ob 6.55.

Predviden prihod domov je ob 15.30.

Strokovna ekskurzija je za vse dijake obvezna.

 

Strokovna ekskurzija Idrija, 4.aZN. 4.bZN

 

Obveščamo vas, da imate v četrtek, 30. 3. 2017, strokovno ekskurzijo v Psihiatrično bolnišnico Idrija. V obliki predavanj in vodenega ogleda se boste seznanili z ustanovo in zdravstveno nego psihiatričnega pacienta in spoznali kulturno dediščino mesta.

Program ekskurzije:

  • Predstavitev in ogled Psihiatrične bolnišnice Idrija (po pripravljenem programu od 9h do 12h).
  • Ogled mestnih znamenitosti.

Organiziran je avtobusni prevoz. Odhod avtobusa z glavne avtobusne postaje Izola bo ob 6.25. Z glavne avtobusne postaje Koper ob 6.40.

Predviden prihod domov je okoli 15.30 ure (avtobusna postaja Koper), okoli 15.45 (avtobusna postaja Izola)

Strokovna ekskurzija  je za vse dijake obvezna.

Obvestilo o poklicni maturi – pomlad 2017

Podelitev spričeval in obvestil za kandidate zimskega roka bo: 6. 3. 2017 med 9.00 in 9.30 v kabinetu matematike

Kandidati, ki se ne morejo udeležiti podelitve spričeval in obvestil jih lahko prevzamejo ob SREDAH med 9.50 in 10.30 pri tajnici poklicne mature

Zadnji rok za prijavo na spomladanski izpitni rok 2017 je: 28. 3. 2017