REZULTATI POKLICNE MATURE – JESENSKI ROK

V četrtek, 8. 9. 2016, bodo ob 9.00 rezultati jesenskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil) ter na spletni strani šole (lokacija Polje 41).

PODELITEV maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu pa bo v kabinetu MAT ob 9.00.

Dijaki, ki na poklicni maturi niste bili uspešni (negativni ali k posameznemu izpitu niste pristopili ali opravljate poklicno maturo v celoti po popravnih izpitih), se lahko h poklicni maturi za  zimski rok prijavite najkasneje, do 3. decembra 2016

PREDLOG ORGANIZACIJE RAZDELJEVANJA UČBENIKOV – ŠOLSKO LETO 2016/2017

DELITEV UČBENIKOV ZA 1 . LETNIK BO V ČETRTEK, 1. 9. 2016:

1. AZN 9.30–10.00

1. BZN 10.00–10.30

1. KT 11.00–11.30

DELITEV UČBENIKOV ZA 2. LETNIK BO V PETEK, 2. 9. 2016:

2. AZN 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – ANG

2. BZN 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – ANG

2. KT 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – SLO

DELITEV UČBENIKOV ZA 3. LETNIK BO V PONEDELJEK, 5. 9. 2016:

3. AZN 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – SLO

3. BZN 8.05–8.50 – 2. ŠOLSKA URA – ZNO

3. KT 10.35–11.20 – 5. ŠOLSKA URA – DOS

DELITEV UČBENIKOV ZA 4. LETNIK BO V TOREK, 6. 9. 2016 IN V SREDO, 7. 9. 2016:

4. AZN SREDA, 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – ZNB

4. BZN SREDA, 8.05–8.50 – 2. ŠOLSKA URA – ANG

4. KT TOREK, 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – SLO

DIJAKI, KI KNJIG NISO VRNILI ALI NISO PORAVNALI OBVEZNOSTI (PLAČILO KNJIG), UČBENIKOV NE BODO DOBILI, DOKLER NE VRNEJO KNJIG OZ. NE PORAVNAJO OBVEZNOSTI.