REZULTATI POKLICNE MATURE – SPOMLADANSKI ROK IN PRIJAVE NA JESENSKI ROK

V ponedeljek, 4. 7. 2016, bodo ob 8.00 rezultati spomladanskega roka poklicne mature objavljeni na oglasni deski šole (šifra – je opravil/ni opravil) ter na spletni strani šole.

SVEČANA PODELITEV maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu pa bo v prostorih šole ob 12.00.

Dijaki, ki na maturi niste bili uspešni (negativni ali k posameznemu izpitu niste pristopili ali opravljate poklicno maturo v celoti po popravnih izpitih), se lahko h poklicni maturi za  jesenski rok, ki se začne 24. 8. 2016, prijavite najkasneje do 5. julija 2016, zadnji dan za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku pa je 20. 8. 2016.

OBVESTILO O IZPITIH

  1. IZPITNI ROKI:
  • SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
  • V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita.
  • DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI bodo potekali po razporedu od srede, 29. 6. 2016, do  petka, 1. 7. 2016.
  • POPRAVNI IZPITI pa bodo potekali po razporedu od četrtka, 30. 6. 2016, do srede, 6. 7. 2016.

 

  • JESENSKI IZPITNI ROK
  • DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI bodo potekali po razporedu od torka, 16. 8. 2016, do petka, 19. 8. 2016.
  • POPRAVNI IZPITI pa bodo potekali po razporedu od torka, 16. 8. 2016, do petka, 19. 8. 2016.