PREDLOG ORGANIZACIJE RAZDELJEVANJA UČBENIKOV ŠOLSKO LETO 2017/2018

DELITEV UČBENIKOV ZA 1 . LETNIK BO V PETEK, 1. 9. 2017:

 1. AZN 11.00–11.30
 2. BZN 11.30–12.00
 3. KT 10.30–11.00

DELITEV UČBENIKOV ZA 2. LETNIK BO V PONEDELJEK, 4. 9. 2017:

 1. AZN 10.35–11.20 – 5. ŠOLSKA URA – KZN – POD
 2. BZN 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – SZN – SNI
 3. KT 11.25–12.10 – 6. ŠOLSKA URA – SLO

DELITEV UČBENIKOV ZA 3. LETNIK BO V TOREK, 5. 9. 2017:

 1. AZN 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – MAT
 2. BZN 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – MAT
 3. KT 11.25–12.10 – 6. ŠOLSKA URA – KEM

DELITEV UČBENIKOV ZA 4. LETNIK BO V SREDO, 6. 9. 2017 :

 1. AZN SREDA, 8.55–9.40 – 3. ŠOLSKA URA – SLO
 2. BZN SREDA, 9.45–10.30 – 4. ŠOLSKA URA – SLO
 3. KT TOREK, 10.35–11.20 – 5. ŠOLSKA URA – ANG

 DIJAKI, KI KNJIG NISO VRNILI ALI NISO PORAVNALI OBVEZNOSTI (PLAČILO KNJIG), UČBENIKOV NE BODO DOBILI, DOKLER NE  VRNEJO KNJIG OZ. NE PORAVNAJO OBVEZNOSTI. 

Snežana Lešnik, skrbnica  učbeniškega sklada za programe KT in ZN

 Na podlagi 13. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, številka 43/2002, 65/2007, 37/2010, 41/2013) potrjujem navedeni predlog razdeljevanja učbenikov v šolskem letu 2017/2017.

Deli naprej
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Facebook0