Drugi roditeljski sestanek

Drugi roditeljski sestanek za dijake prvih, drugih, tretjih letnikov, četrtih letnikov programov ZN in KT bo v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 17.00 na Srednji šoli Izola, lokacija Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Predavanje: Logout (Center pomoči pri prekomerni rabi interneta), Družinska E-pravila (45 minut).

2.  Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:

  • Poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob 1. redovalni konferenci.
  • Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v skupnem prostoru II. nadstropja, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  J2 II. nadstropje
2. aZN učilnica  J4 II. nadstropje
2. bZN učilnica  ZN1 I. nadstropje
2. KT učilnica  J3 II. nadstropje
3. aZN učilnica  BIO II. nadstropje
3. bZN učilnica  UZN I. nadstropje
3. KT učilnica  GEO I. nadstropje
4. aZN učilnica ZN3 I. nadstropje
4. bZN učilnica ZN2 I. nadstropje
4. KT učilnica KEM II. nadstropje

Vabilo na 1. roditeljski sestanek za dijake drugih, tretjih, četrtih letnikov programa Zdravstvena nega in programa Kozmetični tehnik

Spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 17.00  v matičnih učilnicah Srednje šole Izola na lokaciji Polje 41, 6310 Izola:

2. AZN Učilnica J4 II. nadstropje
2. BZN Učilnica  MAT II. nadstropje
2. KT Učilnica  J2 II. nadstropje

 

3. AZN Učilnica  BIO II. nadstropje
3. BZN Učilnica  BIO (nato UZN) II. nadstropje, nato I. nadstropje
3. KT Učilnica   GEO I. nadstropje

 

4. AZN Učilnica  J1 II. nadstropje
4. BZN Učilnica J3 II. nadstropje
4. KT Učilnica  KEM II. nadstropje


Dnevni red 2. letniki in 4. letniki:

 1. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
 2. Izvolitev predstavnika staršev.
 3. Razno.

Dnevni red 3. letniki:

 1. Predstavitev praktičnega pouka v Splošni bolnišnici Izola v učilnici BIO

(velja za 3. AZN in 3. BZN).

2. Predstavitev praktičnega usposabljanja z delom.

3. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

4. Izvolitev predstavnika staršev.

5. Razno.

Roditeljski sestanek za dijake prvih letnikov programa Zdravstvena nega in programa Kozmetični tehnik

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo v sredo, 11. septembra 2019, ob 18.30  v avli Srednje šole Izola na lokaciji Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Uvodni nagovor ravnateljice v avli.
 2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:
  • Predstavitev  šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  • Izvolitev predstavnika staršev.
  • Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v avli, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

1. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  J2 II. nadstropje

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK ZA DIJAKE PRVIH, DRUGIH, TRETJIH LETNIKOV PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN PROGRAMA KOZMETIČNI TEHNIK

Drugi roditeljski sestanek za dijake prvih, drugih, tretjih letnikov

bo v ponedeljek, 21. januarja 2019, ob 17.00 na Srednji šoli Izola,

lokacija Polje 41, 6310 Izola.

Dnevni red:

 1. Predavanje: Zdrava prehrana mladostnika (Manica Radivo).

2. Roditeljski sestanki po oddelkih z razredniki:

  • Poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob 1. redovalni konferenci.
  • Razno.

Skupni del sestanka (1. točka) bo potekal v skupnem prostoru II. nadstropja, roditeljski sestanki z razredniki pa bodo v naslednjih učilnicah:

 

1. aZN učilnica  J2 II. nadstropje
1. bZN učilnica  MAT II. nadstropje
1. KT učilnica  BIO II. nadstropje
2. aZN učilnica  J4 II. nadstropje
2. bZN učilnica  UZN I. nadstropje
2. KT učilnica  GEO I. nadstropje
3. aZN učilnica  J1 II. nadstropje
3. bZN učilnica  J3 II. nadstropje
3. KT učilnica  KEM II. nadstropje

 

PRVI RODITELJSKI SESTANEK, 2., 3. 4. letniki

Vljudno vas vabimo na prvi roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2018, ob 17.00  v matičnih učilnicah Srednje šole Izola na lokaciji Polje 41, 6310 Izola:

2. A ZN Učilnica  MAT II. nadstropje
2. B ZN Učilnica  UZN I. nadstropje
2. KT Učilnica  GEO I. nadstropje

 

3. AZN Učilnica  BIO II. nadstropje
3. BZN Učilnica  BIO (nato J3) II. nadstropje
3. KT Učilnica   KEM II. nadstropje

 

4. AZN Učilnica  J1 II. nadstropje
4. BZN Učilnica J4 II. nadstropje
4. KT Učilnica  J2 II. nadstropje

Dnevni red 2. letniki in 4. letniki:

 1. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  1. Izvolitev predstavnika staršev.
  2. Razno.

 Dnevni red 3. letniki:

 Predstavitev praktičnega pouka v Splošni bolnišnici Izola v učilnici BIO

(velja za 3. AZN in 3. BZN).

  1. Predstavitev praktičnega usposabljanja z delom.
  2. Predstavitev šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah.
  3. Izvolitev predstavnika staršev.
  4. Razno.