DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

V soboto, 19. novembra 2022, je potekalo 24. državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Tudi v letošnjem šolskem letu je zaradi epidemioloških razmer potekalo nekoliko drugače. Tekmovanje je potekalo na daljavo, v šolskih spletnih učilnicah, pod nadzorom učiteljev, preko spletnih vprašalnikov. Našo šolo je zastopala  Lana Majer, dijakinja 4.b razreda, program Zdravstvena nega ter osvojila srebrno priznanje.

Čestitke za dosežen rezultat!

Mentorica: Suzana Zugan

učiteljica strokovno – teoretičnih predmetov in praktičnega pouka

Slovenska mreža zdravih šol

Zahvala in povabilo k lepim mislim za naše zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za naše zdravje ter boljše počutje v tem času

V mesecu decembra smo v okviru projekta Slovenske mreže zdravih šol z dijaki ustvarjali čestitke, pisali lepe misli, pesmi, pisma zahvale … v zahvalo ljudem, ki pomagajo bolnim in ljudem v stiski, ko je to potrebno.

 Te izdelke smo zbrali in posredovali lokalnim in širšim zdravstvenim ustanovam, s katerimi sodeluje naša šola – Srednja šola Izola.

Zbrane izdelke smo tudi posredovali regijski koordinatorici ga. Nevenki Ražman, ki jih je posredovala nacionalni koordinatorici Slovenske mreže zdravih šol, ga. Mojci Bevc. Objavili so jih na spletni strani NIJZ (www.nijz.si.) in Slovenske mreže zdravih šol, pod rubriko Zahvala vsem, ki skrbijo za naše zdravje.

Zahvaljujemo se dijakom, mentorjem in vsem drugim za domiselno zahvalo, voščilo ter izdelke.

Vodji tima Nataša Valenčič Pogačnik in Cecilija Žižek Đerić

OBISK OSNOVNE ŠOLE KOPER

Dijaki 4. letnikov programa Zdravstvene nega in Kozmetični tehnik so v sredo, 3. 10. 2018 in petek 5. 10. 2018, predstavili učencem Osnovne šole Koper del programa z delavnicami, ki so potekale po specialnih učilnicah.

  • Program Zdravstvene nege je izpeljal delavnice s področja: higiena rok, prve pomoči pri omedlevici in zvinu, kardiopulmološkega oživljanja z uporabo AED.
  • Program Kozmetični tehnik je izpeljal delavnice s področja: ličenja, manikire in masaže rok.

Aktiv zdravstvene nege in kozmetike

SODOBNI LIK MEDICINSKE SESTRE

Dijakinje in dijaki tretjih letnikov programa Zdravstvena nega so imeli v petek, 21. 9. 2018,  projektni dan na temo “SODOBNI LIK MEDICINSKE SESTRE“. Dijakom smo  želeli predstaviti podobo medicinske sestre z etičnega vidika ter njeno vlogo v današnjem času in izzive, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Kot  častno gostjo smo povabili gospo Moniko Ažman, predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.V sproščenem vzdušju je dijakom približala strokovno, zunanjo in osebnostno podobo medicinske sestre. Poudarila je pomen Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki nas zavezuje in usmerja, da izvajamo kompetentno, humano zdravstveno nego in upoštevamo poklicno molčečnost.

Strokovno srečanje smo zaključili v prijetnem okolju in prelepim  pogledom na morje.

Aktiv zdravstvene nege