Poklicna matura – Zimski rok 2018

SPOŠTOVANI KANDIDATI

Seznanitev kandidatov z rezultati na POM zima 2018, bodo objavljeni na oglasni deski šole in spletni strani šole 4. 3. 2019 ob 8.00 uri, pod šifro, »opravil«,»ni opravil«.

Dokumentacijo lahko prevzamete 4. 3. 2019 med 10.00 – 10.30 v kabinetu matematike, pri tajnici poklicne mature.

Tajnica POM

Liljana Čačić